Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

24-03-2006
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation samt Overenskomstansattes Centralorganisation har indgået en revideret aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse.Download cirkulære som PDF