Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

25-01-2006
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 25. januar 2006 indgået organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.

Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF