Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

23-11-2005
Historisk

Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund/Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning har den 22. november 2005 indgået organisationsaftale for ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner


Bemærkninger

Aftalen har virkning fra 1. oktober 2006. Det er samtidig aftalt at forlænge den hidtil gældende organisationsaftale frem til 30. september 2006.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund den 5. marts 2008 er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,04 Mb)


Download cirkulære som PDF