Anmeldelsespligt for visse former for bibeskæftigelse

30-08-2005
Gældende

Finansministeriet har den 30. august 2005 udstedt cirkulære om anmeldelsespligt for visse former for bibeskæftigelse. I henhold til cirkulæret skal ansatte i visse stillinger i staten foretage anmeldelse til det ministerium, hvor de er ansat, inden de påtager sig hverv som medlem af bestyrelsen for et erhvervsdrivende aktieselskab, anpartsselskab o.l.


Bemærkninger

Bemærk, at dette er et lovcirkulære og derfor kun er tilgængeligt i den udgave, som findes på Retsinformation. Det er ikke muligt at bestille dette cirkulære i trykt udgave via Schultz. Undlad derfor at anvende nedenstående link.


Download cirkulære som PDF