Ændring af cirkulære om tjenesterejseforsikringen

23-05-2005
Historisk

Ifølge pkt. 1 i Finansministeriets cirkulære nr. 134 af 25. juli 2000 om tjeneste-rejseforsikringen skal den nugældende tjenesterejseforsikring ophøre den 30. juni 2005. Ordningen baserer sig på en aftale mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og Europæiske Rejseforsikring A/S.Download cirkulære som PDF