Kompetenceudvikling

03-05-2005
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 21. april 2005 indgået aftale om kompetenceudvikling.


Bemærkninger

Aftalen er den centrale del af Kompetencepakken OK05, som understøttes af pakkens øvrige elementer.Kompetencepakken består af følgende aftaler:* Aftale om Kompetenceudvikling* Aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)* Aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden* Aftale om Kompetencefonden


Download cirkulære som PDF