Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

29-04-2005
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.


Bemærkninger

Aftalen er en revision og ajourføring af samarbejdsaftalen af 29. maj 2002. EU- direktiv af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab er implementeret i aftalen. EU-aftalen af 8. oktober 2004 om arbejdsrelateret stress er tillige im-plementeret i aftalen.


Download cirkulære som PDF