Satsregulering pr. 1. januar 2005 for tjenesterejser

21-12-2004
Historisk

I medfør af Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst.nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser pr. 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Aftalen er indgået med centralorganisationerne.


Bemærkninger

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2005.


Download cirkulære som PDF