Sanitører

30-11-2004
Historisk

Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund har indgået organisationsaftale for sanitører.Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 2. juli 2002 det samlede overenskomstgrundlag.


Bemærkninger

Den hidtidige organisationsaftale af 5. juli 2000 for sanitører (Perst.nr. 069-00) ophæves herved.


Download cirkulære som PDF