Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

24-11-2004
Gældende

Finansministeriet og LC/Speciallærerforeningen af 1981 har indgået organisationsaftale for undervisningsassistenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)


Bemærkninger

Cirkulæret er ophævet. Gældende cirkulære findes på Retsinformation


Download cirkulære som PDF