Aftale om pensionsforhold for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

30-09-2004
Gældende

Finansministeriet og AC har indgået aftale om pensionsforhold for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkårDownload cirkulære som PDF