Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

14-09-2004
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkats fuldmægtiglinie og assistentlinie (DTS). Aftalen indebærer, at de ansatte med virkning fra den 1. april 2004 overgår til et nyt lønsystemDownload cirkulære som PDF