Fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

21-04-2004
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 21. april indgået aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.Download cirkulære som PDF