Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Institutledere og dekaner ved universitet

02-04-2004
Gældende

Med virkning fra 2. april 2004 omfattes akademikere, som ansættes i stillinger som institutleder eller dekan ved et universitet af protokollat til overenskomst for akademikere i staten som institutledere og dekaner ved universiteterneDownload cirkulære som PDF