Ændring af aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

17-03-2004
Historisk

I tilknytning til overenskomstforhandlingerne i 2002 blev det med Bibliotekarforbundet aftalt, at for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på nyt lønsystem på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår skulle pensionsbidragsprocenten for varige og midlertidige tillæg med virkning fra 1. oktober 2003 hæves fra 16,6 til 16,8.Download cirkulære som PDF