Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

03-03-2004
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler).Download cirkulære som PDF