Aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål

19-12-2003
Gældende

Cirkulæret vedrører forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål for så vidt angår overenskomstansatteDownload cirkulære som PDF