Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. oktober 2003

18-12-2003
Historisk

Forhøjelse af lønnen på skalatrinene 51-55Download cirkulære som PDF