Udveksling af statsansatte mellem Storbritannien og Danmark

31-07-2003
Historisk

Storbritannien og Danmark har indgået aftale om udveksling af statsansatte i perioder af normalt 6 måneders varighed. Den udvekslede skal i videst muligt omfang integreres i det daglige arbejde i værtsministeriet i Storbritannien.


Bemærkninger

Ansøgning skal sendes til Personalestyrelsen senest den 1. december 2003.


Download cirkulære som PDF