Ledere og lærere ved produktionsskoler

28-07-2003
Gældende

-


Bemærkninger

Aftalen er delegeret til Undervisningsministeriet. Den gældende aftale kan findes på UVM's hjemmeside www.uvm.dk.


Download cirkulære som PDF