Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet

23-06-2003
Historisk

Personalestyrelsens cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet


Bemærkninger

Cirkulæret indeholder tillige aftale om vederlag til faglige bedømmelsesudvalg


Download cirkulære som PDF