Protokollater om arbejdstid mv. for lærere, børnehaveklasseledere og ledere ved frie grundskoler

12-05-2003
HistoriskDownload cirkulære som PDF