Helseassistenter og laboratoriemestre ved Forskningscenter Risø mv.

17-03-2003
Gældende

Denne aftale er ikke længere gældende.


Bemærkninger

Den nye aftale kan findes på Retsinformation (www.retsinfo.dk), og ligger her som cirkulære nr. 75 af 30. august 2005.


Download cirkulære som PDF