Daktyloskopiteknikere

22-01-2003
Gældende

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 22. januar 2003 indgået organisationsaftale for daktyloskopiteknikere. Organisationsaftalen afløser organisationsaftalen af 20. september 2001.


Bemærkninger

Forhandlingskompetencen for organisationsaftalen blev ved overenskosmtfornyelsen 2005 delegeret til Rigspolitiet. Aftalen er fornyet ved organisationsaftale af 16. maj 2006 for daktyloskopiteknikere. Aftale af 22. januar 2003 er således historisk.


Download cirkulære som PDF