Ændrede regler for supplementsunderstøttelse og udligningsbeløb