Ændring af cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

23-08-2002
Historisk

Ændring af cirkulære om suspension mv. og ulovlig udebliveselDownload cirkulære som PDF