Forhøjelse af pensionsbidraget for COII´s pensionsaftaler