Ændring af aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

07-01-2002
HistoriskDownload cirkulære som PDF