Forhøjelse af pensionsbidraget for COII's pensionsaftaler og nettoficering af den pensionsgivende løn