Aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2

04-12-2001
HistoriskDownload cirkulære som PDF