Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

12-12-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF