Protokollat til overenskomst for akademikere i staten - undervisningsadjunkter