Nyt lønsystem for Bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.

27-06-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF