Vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tekniske og administrative medarbejdere ansat på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår inden for luftfarstvæsenets personaleforenings forhandlingsområde

16-03-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF