Laboratoriefunktionærer i statens tjeneste

03-02-2000
Historisk

Finansministeriet har med HK/STAT og Dansk Laborant-Forening den 12. oktober 1999 indgået organisationsaftale for laboratoriefunktionærer m.fl. i staten.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 25. juni 1999 det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF