Protokollat til aftale om videreførelse af statslig uddannelsesorlov