Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

17-09-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF