Organisationsaftale og om aftale om nyt lønsystem for overenskomstansatte socialrådgivere i staten

20-08-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF