Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår og om aftale om vilkår ved forsøg med nyt lønsystem for tolke i Beredskabsstyrelsen´s asylcentre

11-08-1999
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT har den 7. juli 1999 indgået medfølgende protokollat vedrørende løn og ansættelsesvilkår for tolke i Beredskabs-styrelsen’s asylcentre.Endvidere har Finansministeriet og HK/STAT den 7. juli 1999 indgået med-følgende aftale om vilkår ved forsøg med nyt lønsystem for tolke i Bered-skabsstyrelsen’s asylcentre.Download cirkulære som PDF