Regulering af satser for tjenesterejser og for supplerende flyttegodtgørelse

08-03-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF