099-98 - Forsøg med nye lønsystemer for tjenestemandsansatte officerer af den tidligere B-linie med pilotuddannelse