015-98 - Rammeaftale om forsøg med arbejdstid på pædagogseminarier