016-98 - Rammeaftale om forsøg med arbejdstid på håndarbejdsseminarier