044-98 - Vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

30-03-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF