Forsøg med nye lønsystemer for tjenestemandsansatte officerer med pilotuddannelse henført til det militære lederniveau