Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. April 1997

03-02-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF