053-97 - Rammeaftale om forsøg med arbejdstid for lærere ved erhvervsskolerne ( handelsskoler og tekniske skoler )