032-97 - Personalets inddragelse og medvirken i konkrete sager om udbud og udlicitering og aftale om forbud mod forskelsbehandling på de statslige arbejdspladser. Tillægsaftaler til Samarbejdsaftalen

30-06-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF