037-97 - Beregning af tjenestemandspension opsatte pensioner og regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 1997