028-97 - Videre- og efteruddannelsesfonden

23-05-1997
Historisk

Ved overenskomstforhandlingerne i 1995,1997 og 1999 blev der ved aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg afsat en pulje til videre- og efteruddannelse (statslig uddannelsesorlov) i overenskomstperioderne.Download cirkulære som PDF